හොංකොං ආසියා ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශන ශාලාව

වෙළඳ ප්‍රදර්ශන නම: හොංකොං ආසියා ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශන ශාලාව
සහභාගී වූ දිනය: 2019 .10
සත්කාරක රට/කලාපය: එච්කේ
හැදින්වීම: ඉතා හොඳයි!

3232 (2) 3232 (1)


පශ්චාත් වේලාව: පෙබරවාරි 27-2020